Derfor kan du tage en ren dukkert i Københavns Havn

Københavns Havn er en gammel industrihavn, hvor der tidligere var badeforbud. Men en række underjordiske bassiner sørger i dag for, at vandet nu er så rent, at der kan bades adskillige steder rundt omkring i havnen

En kold men ren dukkert i havnebadet på Islands Brygge. Foto: HOFOR

Hvordan kan man bade i Københavns Havn, som er en tidligere industrihavn, uden at blive syg. Spørgsmålet stilles af Hovestadens store forsyningsselskab HOFOR i en pressemeddelelse, og pointen er selvfølgelig, at det kan man, fordi HOFOR og Københavns Kommune via mange års målrettet arbejde har sørget for, at vandet er så rent, at der kan bades i det, uden brug af kemiske stoffer. Som HOFOR forklarer:

Frem til midten af 1990’erne var havnevandet stærkt forurenet. Knap 100 kloakudløb, oliespild og industriaffald var hovedårsagen til, at vandet var så beskidt, at det var forbudt at bade og fiske i det. Hver gang det regnede kraftigt, og der kom tryk på byens kloakker, løb blandingen af kloak- og regnvand lige ud i havnen. Vandet var sundhedsfarligt.

Men så tog HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, i samarbejde med Københavns Kommune de første skridt til at gøre hovedrent i havnen.

Underjordiske bassiner holder vandet rent

Det er dog hverken Ajax eller klor, der har renset havnen. Men derimod en række store underjordiske bassiner, hvor regn- og kloakvandet ledes hen, når kloakkerne er ved at være fyldt op.

Her venter det beskidte vand til der igen er plads i kloakken, og det kan komme videre ud til rensningsanlægget.

Du har højst sandsynligt gået oven på et af de store bassiner uden at vide det. Under caféerne på Kvæsthusbroen, lige ved Skuespilhuset, ligger et. For enden af Dampfærgevej på Østerbro ligger et andet. Ved Amager Strandpark et tredje. Og sågar under den befolkede Højbro Plads.

Hold øje med det røde flag

Et effektivt elektronisk advarselssystem måler hver dag vandkvaliteten i havnen, og Københavns Kommune lukker havnebadene, hvis der er uønskede bakterier i vandet. Det kan nemlig ske, at kloakvand må lukkes ud, hvis byen rammes af de helt store skybrud. Så er der nemlig ikke engang plads i de underjordiske forsinkelses-bassiner.

Hvis det røde flag er hejst, så betyder det, at man ikke må bade. Så hold øje med det og vent til badestedet igen hejser det grønne flag.

FAKTA

Her kan du tage en dukkert i det rene vand

Havnebade

Havnebadene er afgrænsede badeanlæg med livredderopsyn i visse tidsrum og fx. udspringstårne og børnebassiner. Nogle har åbent året rundt og andre i sommerperioden. Find dem her:

  • Copencabana ved Fisketorvet, Kalvebod Brygge
  • Islands Brygge Havnebad, Islands Brygge
  • Koralbadet, Sluseholmen

Badezoner

Et afgrænset område i havnen, hvor det er tilladt at bade på eget ansvar og uden livredderopsyn. De fleste er åbne hele året. Nogle dog kun i sommerperioden. Find dem her:

  • Badezone Halfdansgade, Islands Brygge
  • Badezone Halvandet, Refshaleøen
  • Badezone Sandkaj, Nordhavn

Bynære strande

Strande med sand tæt på København. Åbne året rundt. Find dem her:

  • Amager Strandpark, Amager
  • Svanemøllestranden, Østerbro
  • Havnevigen, Islands Brygge

Flere nyheder om Natur

Andre nyheder fra amagerlokalavis.dk